Wspomnień czar...


Tak można by było zatytułować spotkanie seniorów działkowiczów, zainicjowane przez panią prezes Jadwigę Miller, które odbyło się w sobotę 15.07.2017 w domu działkowca ROD ,,Kolejarz”. Były wspomnienia z dawnych lat o początkach ogrodu, pierwszych budowanych altan z materiałów pochodzących z różnych źródeł. Nie wszyscy wiedzą, że zdobycie wtedy materiałów niezbędnych by altanę wybudować graniczyło z cudem. Powstawały pierwsze studnie. Nie wszędzie na terenie ogrodu była żyzna ziemia, a do tego czasami suche lata które zmuszały działkowców do częstego korzystania z wody i podlewania tego co posiali lub zasadzili. Wspominano też o zwierzętach, które działkowcy trzymali na swych posesjach, były prosiaki, kury, króliki, nutrie, gołębie, kaczki, pasieki , a nawet lisy i kuny które podkradały dobytek. Teraz już tylko nieliczni posiadają kury. Wspominano również tych którzy już odeszli. Niezapomniane są również chwile grozy gdy wielka fala kilkakrotnie zalewała nasz ogród, oczywiście nie wszystkich na szczęście to dotknęło, ale przykro było patrzeć na skutki zalania dobytku oraz upraw. Warto było zorganizować takie spotkanie gdyż coraz mniej jest z nami osób które pamiętają tamte czasy i mogą opowiedzieć o tym wszystkim. Wspomnienia i fotografie które się zachowały w prywatnych zbiorach zostaną zeskanowane i umieszczone w naszej ,,KRONICE”. I pozostaną pamiątką a zarazem historią początków ogrodnictwa dla przyszłych pokoleń działkowców w ROD ,,KOLEJARZ”.

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły